1.11 CANH TÝ_SINH HOẠT ĐÀN LỆ – CHỦ ĐỀ HY SINHHỌ ĐẠO: TRUNG MINH – TỪ VÂN – TRUNG HIỀN
SINH HOẠT ĐÀN LỆ TRỰC TUYẾN
1 tháng 11 năm Canh Tý – 2020
——————–
CHỦ ĐỀ: HY SINH
Nội dung chương trình:
1. Nghi thức khai mạc
2. Thánh giáo dạy đạo
3. Suy nghiệm Thánh giáo
4. Câu chuyện Phổ tế
5. Hương thơm giữa đời thường
6. Vườn hoa sống đạo
7. Nghi thức bế mạc
——————–
Ban Phổ tế Họ Đạo: Trung Minh – Từ Vân – Trung Hiền
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài
thực hiện vào tháng 11 năm Canh Tý – 12/2020

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *