038 – Nguyên nhân, cách chữa bệnh suyễnCó hai loại suyễn : Hit vào nhiều mà thở ra ít, và thở ra nhiết hít vào ít. Làm cho hơi thở ngắn, gọi là suyễn tức.
Cách chữa theo đông y là đối chứng trị liệu, có nghĩa là làm nghịch lại, hễ thở vào nhiều thở ra ít thì cho bệnh nhân thở ra nhiều, bằng cách bịt mũi thở bằng miệng. Ngược lại, thở ra nhiều thở vào ít thì ngậm miệng thở bằng mũi sẽ thở vào được nhiều.
Trường hợp bà bệnh nhân này, chúng ta xem bà thở thuộc loại suyễn nào để áp dụng cách chữa đúng.
Bệnh suyễn này là hít vào nhiều thì bịt mữi, hát A-D-Đà-Phật đều đều bằng miệng thì gân cơ cổ họng thư giãn, thần kinh phế-vị thư giãn, vì không dùng khí ở phổi mà dùng khí oỏ bụng sẽ hết suyễn.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/khoe-dep

2 responses to 038 – Nguyên nhân, cách chữa bệnh suyễn

  1. Bệnh nhân suy gian tinh mạch địa đêm viem khớp goi k phai mo chua khỏi hoàn toàn đong y 094 55 33 665

  2. Thưa thầy, Bệnh suyễn hít vào thiếu hơi ( thận âm suy không kéo hơi vào đuợc )… Châm K3- kết quả ngay ……… Lục Vị là thần duợc ( ngừa và trị )… Thở ra không đủ hơi là Thận duơng thiếu Khí mà Phế cũng thiếu . Bát Vi hoặc Kim Qũy thì tuyệt vời, châm K3 + S36 ( túc tam lý ) rất hay.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *