#02 Huyết động học cơ bản. TS. Đinh Huỳnh Linh.Chương trình Đào tạo Sau đại học ”Thăm dò huyết động và Can thiệp tim mạch” Bộ môn Tim mạch Đại học Y Hà Nội, 01-10/12/2020.
Đánh giá áp lực máu và các buồng tim, đo cung lượng tim, đánh giá sức cản mạch máu, luồng thông trong tim.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *