★𝐊𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐨́𝐜: 𝐂𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐭𝐨́𝐜 𝐱𝐨𝐚̆𝐧 𝐥𝐨̛𝐢 𝐡𝐚̀𝐧



☆ SINH ANH vẫn giảm giá tất cả các dịch vụ hoá chất lên đến 60% làm tóc chỉ từ #199k! Miễn phí 100% dịch vụ thứ 3 khi làm #combo uốn + nhuộm goldwell …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *