ឱវាទអប់រំក្នុងពិធីមង្គលការ -ជួន​ កក្កដា-chun kakada [ S.S Online Dhamma]ឱវាទអប់រំក្នុងពិធីមង្គលការ សំដែងដោយលោកម្ខាស់គ្រូ ជួន កក្កដា
………….​…………….​……………………………………………………………….
**សូមអោយព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿរុងចំរើន្គ្រប់៥០០០ព្រះវស្សា
**ការស្តាប់ព្រះធម៍ដោយល្អរមែនបាននូវប្រទីបគឺ បញ្ញា
**សូមអរគុណសំរាប់ការគាំទ្រនូវឆានែលព្រះធម៍មួយនេះ

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *