ឪពុកម្ដាយជាស្រែបុណ្យ – សំឡេងធម៍ទេសនា គូ សុភាព | KOU SOPHEAP – Dhamma Talk For Khmerសូមតាមដានស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា គូ សុភាព ដែលបកស្រាយអពីពាក្យថា
(ឪពុកម្ដាយជាស្រែបុណ្យ)តើមានអត្ថន័យដូចម្ដេច?

Parents are more valuable than anything.

ចុចទីនេះដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា ព្រះអង្គគ្រូ សាន សុជា


ចុចទីនេះដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនាថ្មីៗបន្ត

If you enjoy my content, please hit like and subscribe my channel for more videos!

ចុចទីនេះដើម្បីជួយ subscribe នឹងទទួលបានវីដែអូថ្មីៗ ➤

** The purpose of creating this channel is to educate people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha.
** May Buddhism be prosperous forever
** Good listening to the good will get wisdom
** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer.
** You can search for channels by typing:
#DhammaTalkForKhmer
** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *