អ្នកគ្រូឡាយពីអ្វីថ្ងៃនេះ…? ចូលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតោះ!រីករាយស្វាគមន៍មកកាន់Channelយើងខ្ញុំ។ដើម្បីភ្ចាប់ការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ម្ចាស់Channelបានមាន ៖
Page:Cat3horo
អ្នកដែលចង់មើលដួងរាសីឲ្យកាន់តែច្បាស់ផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវមានការចំណាយថវិការ សូមអរគុណ

#CAMMA_HORO#ហោរាសាស្រ្ដ

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

3 responses to អ្នកគ្រូឡាយពីអ្វីថ្ងៃនេះ…? ចូលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតោះ!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *