អាហារផ្លូវចិត្ត | សម្តែងដោយលោកគ្រូ គូ សុភាព | kou sopheap​ new 2021ខ្ញុំករុណាព្រះនាម☑(ចន្ទថេរោទេព ចាន់នី)☑ សុំទោសបងប្អូនទុកជាមុន បើការ Upload Videos របស់ខ្ញុំមានចំនុចណាខុស ឬ មានបញ្ហា សូមបងប្អូនជួយ Comment ប្រាប់ខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំ កែប្រែ ឬ លុបចោល…………………….. សូមមេត្តាកុំធ្វើបាប Channel ខ្ញុំអី! ….. សូមជួយ Subacibe Channel ខ្ញុំករុណាផង អគុណទុកជាមុន…….. Help Like, Subcribe, Share Na។
==========================
សូមមេត្តាជួយចុចជាវម្នាក់មួយផងសូមអរគុណ
===========================
Monks KH channel:1

អប់រំផ្លូវចិត្ត channel: 2

Dharma Khmer channel:3

TEB CHANNY KH channel: 4

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

One response to អាហារផ្លូវចិត្ត | សម្តែងដោយលោកគ្រូ គូ សុភាព | kou sopheap​ new 2021

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *