អនុស្សតិ ១០ ខ្សែទី ៣៦អាន និងសម្ដែងដោយភិក្ខុធម្មណ្ឌិតោ មាន ស៊ីដា (ព្រះមហាស៊ីដា) មជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈ វត្តពោធិក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប ។ សូមអនុមោទនា សាធុ សាធុ សាធុ !!!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *