អក្សរសាស្ត្រខ្មែរថ្នាក់ទី១២ តែងសេចក្ដីពន្យល់បែបសុភាសិត)ម៉ោងទី១| Expository in proverb Essay, 1st.អក្សរសាស្ត្រខ្មែរថ្នាក់ទី១២ មេរៀនទី៥ (តែងសេចក្ដីពន្យល់បែបសុភាសិត)ម៉ោងទី១| Khmer Literature Grade 12, Lesson 5 : Expository in proverb Essay, 1st.
ដើម្បីសិក្សាបំណិនមុនៗ សូមចុចលើតំណខាងក្រោម៖
#ឆ្លើយសំណួររឿងថៅកែចិត្តចោរ

*សម្គាល់ៈ ករណីមានចម្ងល់ អាច Comment នៅខាងក្រោម ឬអាចសួរតាមរយៈ
Facebook : Net Setha Munin
Telegram : 081 42 42 70
សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាសិក្សាវីដេអូ។

@E-learnig_Khmer literature grade 12

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *