អក្សរសាស្ត្រខ្មែរថ្នាក់ទី១១មេរៀនទី៧(សិលាចារឹកបណ្ឌិតជ័យនន្ទ)| Dr.Chey Non's Inscriptionsអក្សរសាស្ត្រខ្មែរថ្នាក់ទី១១មេរៀនទី៧(សិលាចារឹកបណ្ឌិតជ័យនន្ទ)| Khmer Letters Grade 11, Lesson 7 Part 2 : Dr.Chey Non’s Inscriptions

ដើម្បីសិក្សាមេរៀនមុនៗគ្រប់បំណិន សូមចុចលើតំណខាងក្រោម
+មេរៀនទី៥៖
+មេរៀនទី៦៖
*សម្គាល់ៈ ករណីមានចម្ងល់ អាច Comment នៅខាងក្រោម ឬអាចសួរតាមរយៈ
Facebook : Net Setha Munin
Telegram : 081 42 42 70
សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាសិក្សាវីដេអូ។

@E-learnig_Khmer literature grade 11

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *