សូមកុំជ្រេញអ្នកដែលជឿលើច្បាប់ស្រូបទាញខ្ញុំទទួលបាន Comment មួយពីអ្នក Like ផេកហ្វេសប៊ុករបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមានយោបល់ខ្លះអំពីរឿងនេះ។

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *