សុខនិងទុក្ខ..! San Sochea [ Dhamma Official ]សុខនិងទុក្ខ..!
សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា
សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ឆាណែល [ Dhamma Official ] ♡︎♡︎
នេះជាឆាណែល [ Dhamma Official ] បង្កើតក្នុងគោលបំណង​ផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខែ្មរ។
សូមអនុមោទនា♡︎♡︎!!!
Subscribers For More
#DhammaOfficial

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

2 responses to សុខនិងទុក្ខ..! San Sochea [ Dhamma Official ]

  1. សាធុ សាធុ សាធុ ចូលចិត្តណាស់លោកម្ចាស់គ្រូ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *