សិស្សជំនិតថ្នាក់ទី១២ ថ្មី គណនាលីមីតMath Borey Club (ក្លឹបបូរីគណិត)
សិស្សជំនិតថ្នាក់ទី១២មកពីភ្នំពេញ

ខ្ញុំចង់ចេះគណិត….និង ខ្ញុំប្តេជ្ញាចិត្តរៀនគណិតអោយចេះ….
តើខុសគ្នាយ៉ាងណា?
😍បូរីគណិតថ្នាក់ទី(7 ដល់ 12)និងត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប

១.បូរីគណិតថ្នាក់ទី7
២.បូរីគណិតថ្នាក់ទី8
៣.បូរីគណិតថ្នាក់ទី9
៤.បូរីគណិតថ្នាក់ទី10
៥.បូរីគណិតថ្នាក់ទី11
៦បូរីគណិតថ្នាក់ទី12
៧.បូរីគណិតថ្នាក់ទី12ពិភពខ្សែកោង
៨.បូរីគណិតថ្នាក់ទី12សិស្សពូកែ
៩.បូរីគណិតថ្នាក់ទី12 វិញ្ញាសាកម្រិតA
១០.បូរីគណិតថ្នាក់ទី12វិញ្ញាសាកម្រិតB
១១.បូរីគណិតថ្នាក់ទី12វិញ្ញាសាកម្រិតC (ថ្នាក់សង្គម)
១២.បូរីគណិតថ្នាក់ទី789 ធរណីមាត្រសុទ្ធ
……………………………………………
Math Borey Club គឺជាក្លឹបសិក្សាគណិតវិទ្យា(ថ្នាក់ទី៧ដល់ថ្នាក់ទី១២) តាមអនឡាញនិងដោយផ្ទាល់(អាចជ្រើសរើសសិក្សាតាមអនឡាញក៏បានដោយផ្ទាល់ក៏បាន)។
មានមេរៀនគ្រប់យ៉ាងក្នុងកម្មវិធីសិក្សាជាពិសេសមានគន្លឹះជាគ្រឹះមេរៀននីមួយៗ អោយសិស្សយល់ច្បាស់អាចយកទៅប្រើការបានសម្រាប់ដោះស្រាយលំហាត់ រឺការប្រឡងនានា ដែលបង្វឹកផ្ទាល់ដោយលោកគ្រូបុរី ។

ក្លឹបបុរីគណិតមានគោលបំណងឲ្យប្អូនៗចេះប្រើគំនិតដោយឆ្លាតវៃ ចូលរួមគិតក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ បើទោះជាប្អូនជាសិស្សដែលខ្សោយក៏អាចផ្លាស់ប្តូរប្អូនរៀនទៅមានអារម្មណ៍ចេះជាងមុន ប្រសើរជាងមុន ល្អជាងមុន រីកចម្រើនមួយកម្រិតធំ។

រៀនជាមួយ Math Borey Club ចាប់ពី 3 ទៅ 6 ខែប្អូនៗចេះធ្វើលំហាត់គណិតវិទ្យាដោយមានភាពបុិនប្រសព្វហើយចេះពង្រីកការគិតនិងសតិបញ្ញារបស់ខ្លួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ចុះបើសិក្សាអោយលើសពីនឹងទៀតច្បាស់ណាស់ថាមានសង្ឃឹមក្នុងការប្រឡងផ្សេងៗជាពិសេសប្អូនៗមុននឹងឡើងថ្នាក់ទី១២
តើមានបានពិនិត្យមើលថាគ្រឹះគណិតវិទ្យាយើងរឹងមាំហើយរឺនៅ?

មិនថាប្អូនៗជា សិស្សខ្សោយខ្លាំង
ខ្សោយល្មម រឺពូកែហើយក៏ដោយ គឺអាចក្លាយជាសិស្សជំនិតរឺជាសមាជិកបានទាំងអស់គ្នា។

នៅទីណា ខេត្តណា គ្រប់ទីកន្លែង …ក៏អាចចូលជាសិស្សជំនិតបាន
Math Borey Club អាចជួយសិស្សខ្សោយអោយឈប់ខ្សោយ!
តម្លៃចូលជាសមាជិករឺសិស្សជំនិតពេលនេះធូរថ្លៃបំផុត(នឹងមានការឡើងថ្លៃចាប់ពីខែតុលា 2020)

#ចង់ចូលជាសិស្សជំនិតសូមខំមិន OK
ឬទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទ ឬខល
069 245 145

រឺចុចTelegram ខាងក្រោម
#ថ្នាក់ត្រៀមបាក់ឌុប

#ថ្នាក់ទី12

#ថ្នាក់ទី11

#ថ្នាក់ទី10

#ថ្នាក់ទី9

#ថ្នាក់ទី8

#ថ្នាក់ទី7

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *