សាវកព្រះយ៉េស៊ូតាមប្រស់លោកគ្រូ សាន សុជា| សាន សុជា | san sochea 「Moa Me Education​」#Moa Me Official
#Moa Me
#សាវកព្រះយ៉េស៊ូតាមប្រស់លោកគ្រូ សាន សុជា
សាវកព្រះយ៉េស៊ូតាមប្រស់លោកគ្រូ សាន សុជា| សាន សុជា | san sochea 「Moa Me Education​」
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ដល់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គ ​។សូមមេត្តាសណ្តាប់និងស្តាប់ដោយរីករាយ។
សូមជួយចុច SUBSCRIBE youTobe
សូមអនុមោទនា

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *