សាន សុជា | អ្នករក្សាធម៌រមែងនៅជាសុខ [Khmer Buddhism]អ្នករក្សាធម៌រមែងនៅជាសុខ
សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា San Sochea
នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

7 responses to សាន សុជា | អ្នករក្សាធម៌រមែងនៅជាសុខ [Khmer Buddhism]

  1. សាធុ​ សាធុ​ សាធុ​ លោកម្ចាស់​គ្រូ​🙏❤️️

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *