សាន សុជា,​ រៀនប្រើបញ្ញាក្នុងការជួយសាច់ញាតិ,​ San Sochea, Dharma TV​បង្រៀនដោយ: ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
by Ven. San Sochea
——————————————-
Follow us:
Telegram:
All Videos:
Facebook:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/khoe-dep

6 responses to សាន សុជា,​ រៀនប្រើបញ្ញាក្នុងការជួយសាច់ញាតិ,​ San Sochea, Dharma TV​

  1. 💐សាធុ​🙏! សាធុ​🙏! សាធុ​🙏! ពិរោះ​ល្អណាស់លោកមា្ចស់​ ខ្ញុំកូណាសូមអរព្រះគុណណាស់លោកមា្ចស់🙏🙏🙏

  2. Much appreciation for this excellent new meaningful lecture. 🙏
    This is truly a beneficial enrichment for any listener; my grateful thanks to both of the monks on this topic.

  3. សូមក្រាបថ្វាយបង្កំលោកម្ចាស់គ្រូ ដោយចិត្តជ្រះថ្លា

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *