សង្គមស៊ីវិលគាំទ្រប្រមុខ UN ដែលជំរុញឱ្យមេដឹកនាំបង្ហាញសាមគ្គីភាព ដើម្បីប្រឆាំងកូវីដកម្មវិធី​អាស៊ីសេរី​សម្រាប់យប់ថ្ងៃសៅរិ៍ ទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១៖ ៚សង្គមស៊ីវិលគាំទ្រប្រមុខ UN …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

13 responses to សង្គមស៊ីវិលគាំទ្រប្រមុខ UN ដែលជំរុញឱ្យមេដឹកនាំបង្ហាញសាមគ្គីភាព ដើម្បីប្រឆាំងកូវីដ

  1. SOUMTOS PONG because Mr RAINSY is helping HANOI and AMERICA PURGING (LIERP'POR) KHMER'S POLITICAL REFUGEES RIGHTS from returning legally to HELPED PHYSICALLY and FINANCIALLY 🙏🙏🙏

  2. Stopped SUPPORTING Mr HUN SEN and Mr SAM RAINSY BOGUS RIGGED ELECTIONS that's CORRUPTED with the SAME DICTATORSHIP intentions please!!! Met all LEGALS OBLIGATIONS to DEPARTS without PREJUDICE and PASSPORTS is on ARRIVAL, DEMOCRACY ACTS 🙏🙏🙏

  3. ចុះបើឪអំណាចមិនព្រមធើអីអញ់និយាយដូចមិនដឹងអីចឹង

  4. It's very bad for Chinese morale,if the entire world refused their vaccines.Force vaccination on others is the only way to raise China morale.The world no longer care for anything Made in China,especially Made in China COVID19 and Made in China Vaccines……….

  5. If Hun Sen can betray Cambodian people,Hun Sen can betray Sar Kheng.If Hun Sen can betray Pol Pot,Hun Sen can also betray Sar Kheng.If Hun Sen can betray Hok Lundy,Hun Sen can also betray Sar Kheng.If Hun Sen can betray Bun Rany with secret love affairs,Hun Sen can easily betray Sar Kheng and he already have betrayed Sar Kheng.Hun Sen & Sons had been plotting Sar Kheng's demise for many years……

  6. មើលទៅក្រុមអាខ្មែរឧទ្ធាយប្រឆាំង និង អង្គការអន្តរជាតិមិនណយប៉ុន្មាន ប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលស្រុកខ្មែរមិនចេះចប់មិនចេះហើយ . ក្រុមនេះគឺ ចង្រៃ .

  7. រដ្ឋាភិបាលស្រុកខ្មែរលោកសុខសាន និយាយត្រូវ. អ្នកដែលធ្វើខុសត្រូវឲ្យគេចាប់ចូលដេកក្នុងគុក . ដើម្បីកុំឲ្យមានមនុស្សខុសច្រើនទៅនៅស្រុក . អា មនុស្សខុសច្រើនធ្វើបំផ្លាញសន្តិភាព .

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *