វ័យទាំង3របស់នុស្សសូមកុំជ្រូលជ្រើម..! San Sochea [ Dhamma Official ]វ័យទាំង3របស់នុស្សសូមកុំជ្រូលជ្រើម..!
សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា
សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ឆាណែល [ Dhamma Official ] ♡︎♡︎
នេះជាឆាណែល [ Dhamma Official ] បង្កើតក្នុងគោលបំណង​ផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខែ្មរ។
សូមអនុមោទនា♡︎♡︎!!!
Subscribers For More
#DhammaOffical

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

19 responses to វ័យទាំង3របស់នុស្សសូមកុំជ្រូលជ្រើម..! San Sochea [ Dhamma Official ]

  1. វ័យ 3 វ័យ 10 វ័យ រយ ពាន់ ម៉ឺន វ័យផេះ ពាក្យ ខ្មែរថា មនុស្សម្នាក់ កើតមក គេ ឲ្យ រស់ បានតែ 8 ដំណាក់កាល តែប៉ុណ្ណោះ លើសខ្វះបន្តិចបន្តួចយ៉ោងទៅតាម សុខភាពរៀងៗខ្លួួន ក្នុងមួយដំណាក់កាលមានដប់ឆ្នាំ ចំណែក អ្នកប្រាជ្ញចិន ដែលខ្លាំង គេថា មនុស្សម្នាក់ កើតមក គេឲ្យរស់បាន តែ 30000 មឺុន ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងបីម៉ឺនថ្ងៃនេះ ត្រូវ កាត់ចោល 20 ឆ្នាំ ខាងមុខ និងកាត់ចោល 10 ឆ្នាំ ចុងក្រោយ បើមនុស្សស្រីវិញ ត្រូវកាត់ចោល 10 ឆ្នាំទៀត ព្រោះមនុស្សស្រី ធម្មជាតិឲ្យ អាយុ តិចជាងប្រុស 10 ឆ្នាំ លើកលែងតែ មានលក្ខណៈពិសេស ដែល ស្រី អាចមាន អាយុ ស្មើនឹងប្រុសឬលើស តែតិចតួចណាស់ យកជាការមិនបានទេ ឱ ! លោកព្រះ ក្នុងមួយជីវិត ត្រូវកាត់ចោលអស់ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយ តើអាត្មាអញ នៅសល់ប៉ុន្មានថ្ងៃទៀត ដូច្នេះហើយ ទើប អ្នកប្រាជ្ញ គេ ផ្តាំថា ឱ ! មនុស្សទាំងឡាយ កុំដាំ ដើមឈើ ឲ្យអ្នកក្រោយ ជ្រកម្លប់ កុំដាំដើមឈើ ទុកឲ្យអ្នកក្រោយ សីុ ផ្លែ មនុស្្ស ឯង ទៅធ្វើអ្វីដែលមនុស្សឯងចង់ធ្វើ ក្នុងពេលនេះ បើពុំនោះ មនុស្សឯង នឹងស្តាយក្រោយ នៅថ្ងៃចុងក្រោយ ។ល។

  2. 🌷🙏🙏🙏🌷 ខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូ ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាពីសហរដ្ឋអាមេរិក សូមបានដល់នូវបុគ្គលសម្មាទិដ្ឋិ សព្វៗកាល សូមអរព្រះគុណលោកម្ចាស់គ្រូ🙏🙏🙏🌷🌷🌷🌺🌺🌺🍀🍀🍀

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *