វិធីបញ្ចប់បញ្ហា | សាន សុជា | san sochea [ sun mach official ]វិធីបញ្ចប់បញ្ហា | សាន សុជា | san sochea [ sun mach official ]
🙏 សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា​
🙏 ធម្មទានដោយៈ ស.ស៊ុន ម៉ាច
____________________________________________________
👉 Subscribe for more

ពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់ព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម៖
👉
+ប្រធាបបទនានា
👉 ​
+ស្មូត សាន សុជា
👉

.ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច
.👉 Subscribe
👉 Comment
👉 Share
👉 Like
សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌
#Sun_Mach_official
#San_Sochea_official

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

5 responses to វិធីបញ្ចប់បញ្ហា | សាន សុជា | san sochea [ sun mach official ]

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *