វិធីធ្វើទីផ្សារសម័យថ្មី New way of marketing by Success RevealIn this video we want to show you about វិធីធ្វើទីផ្សារសម័យថ្មី New way of marketing by Success Reveal

ក្បួនធ្វើទីផ្សាសម័យមុន
ក្បួនធ្វើទិផ្សារសម័យថ្មី
វិធីធ្វើទីផ្សារបានផលច្រើនជាងពីមុន
កុំរកស៊ីដើម្បីតែចង់បានឈ្មោះជា CEO, Founder

Check out our channels and group:
☛ REVEALHowTo :
☛ Nivorth101:
☛ Join SUCCESS REVEAL Facebook Group:

✮✮✮✮✮ Enjoy! #SuccessReveal #InKhmer

❤Watch all Success Reveal video❤

.: SUBSCRIBE for new video everyday :.

❤ Watch more videos on Success Reveal Playlists ❤
Khim Sokheng:
Siev Sophal:
Lay Lonn:
Kong Parith:
Quach Mengly:
Tang Namsrun:
Oun Sarath:
Sim Dara:
Kuy Vat:
Din Somethearith:
Hero audio book:
Hem Hema Modern Laundry:
Nourn Ork:
Soum Sambath:
Kim Heang:

© Copy Right Issues: If you don’t want any of your content like image , audio, video on our channel. Please comment below. ☺

✡ ABOUT US ✡
.: Why We create SUCCESS REVEAL channel :.
1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur
2. Share Business knowledge, Entrepreneurship, Success
3. Free Business Education Online

Join us for Cambodia have a lots of entrepreneur by sharing the video.
We post new video everyday!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

2 responses to វិធីធ្វើទីផ្សារសម័យថ្មី New way of marketing by Success Reveal

 1. ការធ្វើbusiness តាមdigitalឬ លក់តាម onlineនេះខ្វះម៉្យាងធំការរទុកចិត្តឬការអាក់អន់ចិត្តពីអ្នកទិញ(អតិថិជន)ដូចជា៖
  -អ្នកទិញបានទិញទំនិញអ្វីមួយ តែតែងបង់លុយមុនជានិច្ច មានន័យថាបង់លុយទៅបាត់តាមភ្នាក់ងារវេលុយឬធនាគាជាដើមហើយតែទំនិញមិនទាន់បានដល់ដៃ។
  -ពេលខ្លះបានទទួលទំនិញមិនស្អាតដូចរូបភាពដែលបានឃើញក្នុង online or website.
  – ធំពេកតូចពេក ជូនកាលប្រឡាក់ បែកបាក់ទាំងនេះសុទ្ធតែមិនអាចដូរបាន
  – ភាគច្រើនត្រូវបន្ថែមលើតំលៃទំនិញដូចជា ថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូន សេវាវេលុយតាមភ្នាក់ងារវេលុយជាដើម
  -ពេលខ្លះបង់លុយទៅលើទំនិញអ្វីមួយហើយ តែមិនបានទទួលទំនិញ(ទិញអស់លុយហើយមិនបានរបស់)។
  -ទីតាំងមួយចំនួនមិនធ្លាប់ស្គាល់ ទំនិញមួយចំនួនគ្មានហាងច្បាស់លាស់
  *សំរាប់ខ្ញុំការទិញដូរតាម online នេះគឺទិញមិនឲលើស20$ទេក្នុងទំនិញអ្វី ពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាការទិញដូរមួយចំនួនធំនេះគ្មានកិច្ចសន្យារវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញជាលៃលក័ក្ខអក្សរឬអ្វីមួយច្បាស់លាស់មានរឿងច្រើនទៀត។ ទាំងបើសិនអាចបំពេញចន្លោះប្រហោងនេះបានពិតល្អណាស់ៗ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *