វិធីចងចិត្តប្តីWelcome to the YouTube channel Lay Bnuthen Official. Please like subscribe & បងប្អូនទាំងអស់គ្នា សម្រាប់ការគាំទ្រ
ចុចចូលទីនេះចូលទៅកាន់ Page LAY Bunthen & Lay Kh Gmail [email protected]

Facebook

សម្ដែងដោយព្រះអង្គគ្រូ ឥន្ទប្បញ្ញោ Ngin Phèn វត្ត ពោធិវង្ស Paris

សម្ដែងដោយ ព្រះធម្មវិបស្សនា សម ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ

សម្ដែងដោយ ភិក្ខុ បញ្ញាបជ្ជោតោ ស្រីុ សុខណុច

ស្តាប់កំណាព្យអប់រំចិត្ត

Maha Somyos
លោកគ្រូ Dara Sorn

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *