វិញ្ញាសាសម្រាប់ប្អូនៗត្រៀមប្រឡង បាក់ឌុបវិញ្ញាសាសម្រាប់ប្អូនៗត្រៀមប្រឡង បាក់ឌុប
– គណិតវិទ្យា សាស្រ្តាចារ្យ សុខ ធី
– អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ សាស្រ្តាចារ្យ កែវ ណារិន
– គីមីវិទ្យា សាស្រ្តាចារ្យ ងិន ណៃស៊ត
——————————-
Comment “Ok” នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ គ្រប់ថ្នាក់សិក្សា តម្លៃត្រឹមតែ៥ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ក្នុងកំឡុង COVID-19 នេះ

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *