រៀនបង្កើតវេបសាយ E-commerce part10, Shopping cart using jQuery ajax and php speak khmer​,free courseសូមជួយគាំទ្រ ចុច សាបស្រ្កៃ និងរូបកណ្ដឹង ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗ អាបឌេតពី Pozz Tutorials.

រៀនបង្កើតវេបសាយ E-commerce part10, Shopping cart using jQuery ajax and php speak khmer​,free course

Playlist:
photoshop gif animation speak khmer:
web banner animation speak khmer:
photoshop banner design speak khmer:

Author:
Record Video By: Mr. PHANG KOSAL
Edit By: Mr. BanG

Check My Tutorials On:
Pozz Tutorials Channel:
Facebook Page:
Twitter: pozz tutorials
Website:
Google+:

Desktop AND Program:
CPU: Intel pentium G4560
GPU: NVIDIA GeForce GT 1030
Memory: 8G
Monitor: Dell U2414H
Microphone: soonhua sh-666
Record: Bandi Cam
Video Editor: Sony Vegas

Thanks for watching and don’t for get to click subscribe to get new video update…!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

4 responses to រៀនបង្កើតវេបសាយ E-commerce part10, Shopping cart using jQuery ajax and php speak khmer​,free course

  1. អរគុណបងហេីយនេះជាអ្វីដែលពួុកខ្ញុំជាសិស្សត្រូវការពិតប្រាកដពិតជាអរគុណមែនទែន។ មួយទៀងសូមបងពន្យល់relationshipផងព្រោះខ្ញុំអត់យល់ទេ។ អរគុណ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *