រឿងរាវដែលគេ HACK PAGE និងការដោះស្រាយយកមកវិញ !!!!#ENERGY #OPPO

OPPO A93 Magic Blue :

Direct to Facebook team :
——————————————————
WassGudd Music:
———————————————————
Subscribe H.E.N.G :::

Page :
Instargram :

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

24 responses to រឿងរាវដែលគេ HACK PAGE និងការដោះស្រាយយកមកវិញ !!!!

  1. ខ្មុំមានរឿងស្រដៀងបងដែរ ប៉ុន្តែគេអាចប្តូរAdminខ្ញុំទៅជាAnalystអស់..

  2. សូស្តីបង ចុះPageដែលគេHackបានច្រើនខែហើយ​​ អាចយកបានមកវិញទេ?

  3. សំខាន់បងប្អូនចេះភាសាបរទេសបើអត់ចេះ និយាយជាមួយគេអត់បាន យកអាខោនមកវិញអត់បាន

  4. បើសិនជា kick or remove ភ្លាមៗអត់បានទេ Facebook ចាត់ជាការហេក លោត secure ឲ្យ verified

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *