របៀបសូត្រមន្តគាថាឱ្យពូកែ/How to use Keatha tobe strongរបៀបសូត្រមន្តគាថាឱ្យពូកែ/How to use Keatha tobe strong

៚សូមជួយចុច Like Share & Subscribe ព្រមទាំងរូបកណ្តឹង ដើម្បីទទួលបាន វិដេអូថ្មី និងជាការគាំទ្រ មន្តអាគមន៍ខ្មែរបុរាណ ផងដែល សូមអរគុណ៕ ៚
…….***……..***……..***………
**********សូមចូលមើល វិដេអូទាំងអស់ តាម Playlist ខាងក្រោម********
៚មន្តអាគមន៍ខ្មែរបុរាណ/ Ancient Khmer Magic

៚គាថាមហាស្នេហ៍/ Keatha Mohasneh

៚ គាថាដោះអំពើរ/ Keatha Excused

៚បាលីស្តោះផ្លុំ /Balinese spit blowing

៚គាថាការពារខ្លួន /Self-defense

៚គាថាមហាលាភ/ Keatha Mohaleap

៚យ័ន្តបុរាណ/Ancient mechanics

៚មន្តវិជ្ជា /Magic

៚ក្បួនទស្សទាយ / Prediction rules

……………***…………………***……………………***…………….
៚ មន្តអាគមន៍ខ្មែរបុរាណ / Ancient Khmer Magic ៚
► Please Subscribe Channel:
► ទំនាក់ទំនង/Contact By Page:
►បើបងប្អូនចង់ជួយឧបត្ថម្ភ (មន្តអាគមន៍ខ្មែរបុរាណ) តាមរយះ (ABA Bank: 000 710 605)
►If you want to support (Ancient Khmer Magic) through (ABA Bank: 000 710 605)
————-*———–*————–*—————-*—————–*————-
៚ គោលបំណងក្នុងការបង្កើត ឆានែល (មន្តអាគមន៍ខ្មែរបុរាណ) ឡើង៚
► ដើម្បី ចូលរួមបន្តក្នុងការថែរក្សា និងចែករំលែកដល់កូនខ្មែរទាំងអស់ ទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសក្តី នូវជំនឿដូនតាខ្មែរ ដែលបន្សល់ទុករហូតដល់បច្ចុប្បន្ន កុំអោយបាត់បង់។
៚ The purpose of creating a channel (ancient Khmer magic)
► To continue to participate in the care and sharing to all Cambodian children, both in the country and abroad, the beliefs of Cambodian ancestors that remain until today not to be lost.
#មន្តអាគមន៍ខ្មែរបុរាណ#មន្តវិជ្ជាខ្មែរ

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

15 responses to របៀបសូត្រមន្តគាថាឱ្យពូកែ/How to use Keatha tobe strong

  1. លោកគ្រូបើ ពិសការ របស់យើងអាចហូបបានអត់ ខ្ញុំជាងផ្ទះត្រូមានពិសការតើហូបបានអត់់

  2. លោកគ្រូមានគាថាណាសូត្រអោយគេសុបិន្តឃេីញយេីងអត់?

  3. ជម្រាបសួរលោកគ្រូអរគុណណាគ្រូដែលលោកគ្រូបានចែករំលែនឹងបង្រៀនមន្តអាគមខ្មែរបុរាណខ្ញុំបាទសំណូមពរអោយលោកគ្រូមុននឹងបង្រៀនមន្តគាថាសូមឱ្យលោកគ្រូនិយាយពីប្រវត្តិដើមដើម្បីឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់ស្តាប់បានយល់ដឹងនៅថាពិតជានៅក្នុងគម្ពីរក្រាំងពិតប្រាកដមែន

  4. គ្រូ ឣើយ បើ បឣូន រៀន…តើមុនដំបូងត្រូវរៀនឣ្វីមុន ទៅ ជួយ ប្រាប់ សិស្ស ផង ប្រូស សិស្ស នៅខាង ខ្មែរ ក្រោម

  5. លោកគ្រូបើសិនការវន្ទាអញ្ជើញតួអង្គ វន្ទាតាមកម្លាំងថ្ងៃបានទេ ការវន្ទាតួអង្គជាគាថាដែរឬទេលោកគ្រូ ខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់ច្បាស់គាថាអ្វីទៅចាត់ទុកជាគាថា

  6. ខ្ញុំសុំជាវល្មៀតសពីលោកគ្រូផងបានទេលោកគ្រូ

  7. អាត្មាមានរៀនសំណាក់គ្រូផ្សេង ។ ហើយអាត្មាស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាថារបស់គ្រូ ផុសឡើងនេះ អាត្មាអាចយកគាថារបស់គ្រូ យកទៅប្រើប្រាស់បានទេ គ្រូ សូមប្រាប់អាត្មាផង អរគុណ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *