#ម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយ ធម៌អប់រំចិត្ត អាហារផ្លូវចិត្ត (ម្ចាស់គ្រូគូសុភាព)Hello Mr and Mrs. welcome to my channel.
my channel sharing dharma talking, poem,
knowledge, encourage, advice, advisor, motivative, motivation, education, and a lot of good idea.

SUBSCRIBE now for next videos. Thank you.

ចម្រើនពរញាតិញោម សូមរីករាយសណ្ដាប់នូវកំណាព្យ
ពំនោល ធម៌ស្មូត ធម៌ទេសនា អាហារផ្លូវចិត្ត ធម៌អប់រំចិត្ត មេរៀនជីវិត ព្រះធម៌ទេសនា ម្ចាស់គ្រូសានសុជា ម្ចាស់គ្រូគូសុភាព បទពុំនោលលោកម្ចាស់ហេងម៉េងហ៊ុយ លោកម្ចាស់ប៊ុនចាន់សុខេន កំណាព្យអប់រំផ្សេងៗ និង គំនិតអប់រំជាច្រើននៅទីនេះ។ សូមញាតិញោមបងប្អូន ចុចជាវ ឬ Subscribe ឆាណេលម្នាក់មួយ និងដាក់រូបកណ្ដឹង ដើម្បីទទួលបានវីឌីអូក្រោយៗជាបន្តទៀត សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ សូមជួយ Like & share

#សានសុជា
#SanSochea
#គូសុភាព
#KouSopheap
#ធម្មទាន
#ហេងម៉េងហ៊ុយ
#HengMenghuy
#ប៊ុនចាន់សុខេន
#BunChansokhen
#AokVichetOfficial

Credit: Kou Sopheap
———————————

Listen more 👇👇👇👇

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *