មេរៀនទី៦ បរិនិព្វានបរិច្ឆេទទី២៣ (ភាគ២) | ពុទ្ធប្បវត្តិ ថ្នាក់ឆ្នាំទី៣ (កម្រិតពុទ្ធិកបឋមសិក្សា)សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ឆានែល Wat Varindprekleab វត្តវារិន្ទព្រែកលៀប
អគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ
ផ្នែកពុទ្ធិកបឋមសិក្សា និងធម្មវិន័យ
កម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ (E-Learning)
មុខវិជ្ជា ពុទ្ធប្បវត្តិ ថ្នាក់ឆ្នាំទី៣
មេរៀនទី៦ បរិនិព្វានបរិច្ឆេទទី២៣ (ភាគ២)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ពេញ ពៅ
៊ជាគ្រូឧទ្ទេសមកពីសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាវត្តក្រពុំពេជ្រ (កោះដាច់)
សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ នៃការផ្សព្វផ្សាយទាំងឡាយ។

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *