មិនចង់ខឹងទេ តែទ្រាំមិនបាន សំដែងដោយភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា | San Socheaមិនចង់ខឹងទេ តែទ្រាំមិនបាន

  សំដែងដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា-San Sochea
ប្រភព-Credit source:

Watch on playlist:

-ព្រះធម៌អបរំចិត្តសំដែងដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព Kou Sopheap:
-ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត សំដែងដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា San Sochea:

My channel[ផ្កាឈូក PhkaChhouk] is a channel which always uploads new videos related to Dharma in the Buddhist by San Sochea.
Thank you so much🙏🙏🙏
Thank for watching.

Keywords:
សាន សុជា ថ្មីៗ,
សាន សុជា ស្មូត,
សាន សុជា អប់រំចិត្ត,
សាន សុជា new,
សាន សុជា live,
សាន សុជា official,
សាន សុជា video,
សាន សុជា vj,
សាន សុជា 2020,
សាន សុជា 2019,
san sochea vj,
san sochea smot,
san sochea live,
san sochea q&a,
san sochea video,
san sochea official 2020,
san sochea old,
san sochea question and answer,
buddhism khmer tv,
San Sochea Tesna,
khmer buddhist,
khmer buddhist smot,
khmer buddhist san sochea,
khmer buddhist teaching,
khmer buddhist talk,
ទេសនា
khmer buddhist dhamma talk,
លោកទេសនា
San Sochea Talking
San Sochea Khmer
San Sochea in Australia

Thank for watching .

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *