ភិក្ខុ ចន្ទប្បិយោ រីម ចាន់រ៉ា​ កុហកសុចរិត កុហកទុច្ចរិត ពិតទុច្ចរិត មនោគមទុច្ចរិតប្រសិនបើពេញចិត្តនូវវីដេអូសូមជួយ​ចុច​Subscribe Like និង​ Comment ។ សូមអរគុណ!
ចុចត្រង់នេះដើម្បិទទួលបានវីដេអូជាច្រើនទៀត​ =​

#TouchSaveoun #រីមចាន់រ៉ា #ភិក្ខុរីមចាន់រ៉ា
————————————————————————————————————————
For more videos click here:
1.ធ្វើដូចម្តេចឱ្យផុតកម្មចាស់​ || លោកម្ចាស់គ្រូ​ គូ​ សុភាព || Kou Sopheap
2. ទុក្ខខ្ញុំច្រើន || គូ​ សុភាព
3. ទឹកចិត្ត​ || គូ​ សុភាព
4. ថ្ងៃខួបកំណើត​ || គូ​ សុភាព
5. ត្រៃកូដធម៌ || គូ​ សុភាព
6. គេមិនឱ្យតម្លៃខ្ញុំ || លោកម្ចាស់គ្រូ​ គូ​ សុភាព
7. គេបំភ្លេចគុណខ្ញុំ ​|| គូ​ សុភាព
8. គេនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំ || គូ​ សុភាព
9. ៦ យ៉ាងនាំឱ្យស្រឡាញ់រាប់គ្នា || គូ​ សុភាព
10. រៀនមើលចំណុចល្អ​ || គូ​ សុភាព
________________________________________________________________________
សូមអរគុណ!
Thank you!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *