ព្រោះតែទង្វើដើរបញ្ច្រាស់តណ្ហាធ្វើឱ្យយើងកើតទុក្ខ || សាន សុជា | San Socheaព្រោះតែទង្វើដើរបញ្ច្រាស់តណ្ហាធ្វើឱ្យយើងកើតទុក្ខ || សាន សុជា | San Sochea

===========================================
សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្តឹងដើម្បីទទួលបានស្តាប់ព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត

Keyword (ពាក្យគន្លឹះ):
សាន សុជា
ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
វត្តមណីរតនារាម
San Sochea
Ven San Sochea
San Sochea Official
San Sochea 2019
San Sochea mp3
San Sochea Video
sansochea.org
San Sochea Live
San Sochea Facebook Live
មេរៀនព្រះធម៌
មេរៀនព្រះអភិធម្ម
ស្តាប់ព្រះធម៌
Buddhist TV
Dharma TV

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

3 responses to ព្រោះតែទង្វើដើរបញ្ច្រាស់តណ្ហាធ្វើឱ្យយើងកើតទុក្ខ || សាន សុជា | San Sochea

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *