ពាក្យជេរមិនមែនជាការអប់រំទេ កុំច្រឡំ!ពាក្យជេរមិនមែនជាការអប់រំទេ កុំច្រឡំ!
ដោយៈ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា (Ven. San Sochea)
ធម្មទានដោយ៖ ឧបាសក តេ វិចិត្រ

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

4 responses to ពាក្យជេរមិនមែនជាការអប់រំទេ កុំច្រឡំ!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *