ផ្តុំវីដេអូរបៀបចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីដង្កៀបក្រហមទាំងពីដើមមក How to feed Red Claw Crayfish |086429213សូមស្វាគមន៍មកកាន់បង្កងអូស្ត្រាលីសៀមរាប Siem Reap Crayfish។
ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗទាន់ទងនឹងចំណេះដឹងនៃការចិញ្ចឹមបង្កងរាល់ថ្ងៃ សូចចុច subscribe តាមLink ខាងក្រោម :
🔴 Pls Click Subscribe :

មានកូនបង្កងល្អៗលក់- Tel : 086429213

✅ Recommended playlists:

– រៀនចិញ្ចឹមបង្កងសម្រាប់អ្នកចង់ចាប់ផ្តើមដំបូង :

– មូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមចិញ្ចឹមបង្កង

✅ Let’s connect:
Facebook – /

#សូមជួយចុចsubscribeហើយបើកសញ្ញារូបកណ្តឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីៗមុនគេ

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *