ប្រើប៉ូតិនត្យូម៉ែត្រទ័របញ្ជាម៉ូទ័រស័រវ៉ូ – Potentiometer Control Servo Motor in Arduinoប្រើរេស៊ីស្ទ័រប្រែប្រួល (Potentiometer) មកបញ្ជម៉ូទ័រ (Servo)

**********************
My Blogspot

My Facebook Page

មេរៀន៖ Arduino​

**********************
សូមអរគុណ
**********************

#អេឡិចត្រូនិច #អគ្គិសនី #ArduinoKhmer

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

3 responses to ប្រើប៉ូតិនត្យូម៉ែត្រទ័របញ្ជាម៉ូទ័រស័រវ៉ូ – Potentiometer Control Servo Motor in Arduino

  1. បងអាចរៀប invertor sine wave លក់អោយញុមមួយបានអត់

  2. បងបើយើង upload code តាមទូរស័ព្ទបានអត់?? បងអាចសាកបានដែរឬទេ??

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *