ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ_សម័យមុនអង្គរ/ដើមកំណើតខ្មែរ/អរិយធម៍ខ្មែរ/ Khmer empire/History of CambodiaHello everyone and welcome to my channel !
សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា ឆាណេលនេះបង្ហាញអំពី ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ និង ចំនេះដឹងទូទៅ ដែលកើតមានឡើងមកចែកជូនទស្សនា សូមជួយចុច ជាវ រឺ SUBSCRIBE បន្ទាប់មកដាក់រូបកណ្តឹង ដើម្បីទទួលបានវិឌីអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ សូមអរគុណ!

ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ_សម័យមុនអង្គរ/ដើមកំណើតខ្មែរ/អរិយធម៍ខ្មែរ/ Khmer empire/History of Cambodia

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *