ប្រធានពន្យល់ – ពូហំថា "អញសុខចិត្តឱ្យវង្សត្រកូលអញស្លាប់ចុះដើម្បីសេចក្ដីពិតផ្ទុះឡើង" – Khmer Wriitng#ជួយចុចSubscribeផងណា! #Khmer_Writing
សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា!
– រៀនសំណេរអង់គ្លេសនៅធនធានថ្មី
Khmer Writing គឺឆែនណលមួយដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ចែករំលែកចំណេះដឹងខាងផ្នែកភាសាខ្មែរមានសំណេរតែងសេចក្តី វេយ្យាករណ៍ ការប្រៀបធៀមអក្សរសិល្ប៍ជាដើម។ រាល់មតិ និងសំណូមពរ សូមបងប្អូនដាក់នៅខាងក្រោមវីឌីអូណាមួយក៏បាន។ សូមអធ្យាស្រ័យផងសម្រាប់ការខុសឆ្គងដោយអចេតនា!
-តែងសេចក្ដីប្រធានពន្យល់
-តែងសេចក្ដីប្រធានពិភាក្សា
-តែងសេចក្ដីប្រធានប្រៀបធៀប
-សិក្សាអក្សរសិល្ប៍
-វិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូ

Khmer Writing is a channel created to share Khmer Grammar, Khmer Essay Writing, and other literature. Hope you will enjoy it. Thanks for Subscribe, like, and view our videos.

តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី11,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៧,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4,
តែងសេចក្ដី ការពារប្រសើរជាងព្យាបាល,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី7,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១១,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី10,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី5
សំណេរខ្មែរ,
សំណេរពិភាក្សា,
សំណេរសំយោគ,
សំណេរវិភាគអត្ថបទ,
សំណេរត្រៀមប្រលងគ្រូ,
សំណេរទុំទាវ,
សំណេរ ភាសាខ្មែរ2018,
សំណេរ ភាសាខ្មែរប្រលងគ្រូ,
សំណេរអក្សរសិល្ប៍,
សំណេរ អង់គ្លេស,
សំណេរ បែបពន្យល់,
សំណេរ រឿងទុំទាវ,
សំណេរ ពិភាក្សា,
សំណេរ ភាសាខ្មែរបែបពិភាក្សា,
សំណេរ English

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

14 responses to ប្រធានពន្យល់ – ពូហំថា "អញសុខចិត្តឱ្យវង្សត្រកូលអញស្លាប់ចុះដើម្បីសេចក្ដីពិតផ្ទុះឡើង" – Khmer Wriitng

  1. គ្រូបង្រៀនឆ្លាត់វៃ ដើម្បីការអប់រំឌីជីថល តើអាចធ្វើជាប្រធានបានទេលោកគ្រូ? បើបានសុំប្រធាននិងមួយផងលោកគ្រូ🙏

  2. លោកគ្រូខ្ញុំ សុំប្រធានតែងទាក់ទងនិងជំងឺកូវីតផងលោកគ្រូ។អរគុណលោកគ្រូទុកជាមុន។

  3. លោកបងសូមលោកបងធ្វើអធិប្បាយអំពី"តម្លៃរបស់មនុស្សស្ដែងចេញពីសមត្ថភាព" សូមអរគុណ

  4. អរគុណលោកគ្រូ ចង់ឲ្យលោកគ្រធ្វើពីសំដីតួអង្គចិងឲ្យបានច្រើន🙏🙏🙏

  5. "សង្គ្រោមជាប្រភពមហន្តរាយ"ជួយពន្យល់ផងលោកគ្រូ

  6. លោកគ្រូសូមជួយពន្យល់"ស្លាប់ខ្លួនប្រសើរជាងស្លាប់កេរ្តិ៍ឈ្មោះ"

  7. ខានស្ដាប់សម្លេងដ៏ពិរោះរបស់លោកគ្រូយូរហើយ😍😍😍

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *