ប្រធានបទ ព្រះចៅអធិ ពិន សែម នៅវត្តបូរណ៌ ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន កាន់តែយ៉ាប់ខ្លំាងប្រធានបទ ព្រះចៅអធិ ពិន សែម នៅវត្តបូរណ៌ ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន កាន់តែយ៉ាប់ខ្លំាង

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/khoe-dep

One response to ប្រធានបទ ព្រះចៅអធិ ពិន សែម នៅវត្តបូរណ៌ ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន កាន់តែយ៉ាប់ខ្លំាង

  1. បងនិយាយក៍អាចត្រូវដែរ តែពេលខ្លះចារឹកមនុស្សមិនចាំបាច់វៃ ក៍ចារឹកមនុស្សខ្លះអាចល្អ ដែរ តែបេីលោកខ្លះខូចម្ដងៗជាពីដងហេីយគួតែដេញចេញតាហ្មងទៅកុំឲ្យខូចដល់វត្ត ដែរបូពា៍ដ៍ល្បី តែមិនដាក់កំហុសលេីព្រះអង្គទេពិនសែមគាត់ជួយលោកច្រេីន ហេីយ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *