ប្រធានបទ៖សម្មាសមាធិ ការតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវសំឡេងព្រះធម៌វត្តសំពៅមាស The Voice of Dharma-Sampov Meas Monastery
អាចទស្សនាតាមផេកហ្វេសប៊ុកទី១:
អាចទស្សនាតាមផេកហ្វេសប៊ុកទី២:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *