និយមន័យពាក្យថា សីលធម៌ | ជួន កក្កដា Dharma morality talk by Choun kakada#chounkakada #ជួនកក្កដា #Cambodianmonk#ទេសនា
នេះគឺជា ឆាណែល ផ្លូវការរបស់ របស់ខ្ញុំព្រះករុណា អាត្មាភាព ជួន កក្កដា
អ្នកអាចតាមដានវីដេអូខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាព តាម
Facebook Page
More video
1 កែប្រែផ្នត់គំនិតមិនងាយទេ
2 តើអ្នកទេសនាត្រូវយល់ដឹងដូចម្តេច?
3 បង្រៀនព្រះវិន័យ / ជួន​ កក្កដា Choun Kakada
4 ឱវាទមង្គលការ​​/ ជួន​ កក្កដា​​ Choun kakada
5 ដំណោះស្រាយកង្វល់Covid19.Covid19 screw solution
6 ភាពអយុត្តិធម៌របស់សត្វលោក (ពន្លឺគំនិតទី២០)
7 ព្រះអង្គគ្រូ​ គូ​ សុភាព​ និង​ ភិក្ខុ​ ជួន​ កក្កដា​ បុណ្យឆ្លងកុដិលេខ៧​ វត្តបទុមវតី​
8 កម្មវត្ថុមួយមានអត្ថន័យពីរជានិច្ច/ ជួន​ កក្កដា/ ពន្លឺគំនិតភាគ១០
9 នាងខ្មៅកំណាព្យ (បណ្តាំទីងមោង)
ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាព​ ជួន​ កក្កដា​ ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកដែលបានចុចsubscribeទាំងអស់​ដែលបានជួយគាំទ្ររឺចែករំលែករាល់សកម្មភាពធម្មទានដំណឹងបុណ្យផ្សេងៗផងដែរ​។
️☎️ព័ត៌មានលម្អិត​ 015555​ 955​ /​ 031​ 5555​ 955​ /​ 085​ 555​ 955

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

5 responses to និយមន័យពាក្យថា សីលធម៌ | ជួន កក្កដា Dharma morality talk by Choun kakada

  1. សាធុសាធុសាធុ🕊🕊สาธุสาธุสาธุ🕊🕊ขอขอบคุณพระองค์ชูนกรกฎาคะ…หนู่ได้รับฟังแล้วดีมากๆๆๆคะ..นี้และคะพระพุทธศาสนาทีได้ดูและได้รับฟังแล้วทำให้หัวใจอบอุ่นในชีวิตเลยคะ..ได้รับฟังแล้วทำให้มีความสุขมากๆๆๆคะ ..นี้และคะทุกๆๆๆครอบครัวถ้าได้รับฟังทำให้มีความสุขในจิตใจทำให้ครอบครัวรักกันทุกๆๆๆวันทุกๆๆๆเวลาทุกๆๆๆหน้าที🍑ทำให้ครอบครัวมีแต่ความสุขและอบอุ่นตลอดเวลาคะ..ชีวิตคนเราทุกๆๆๆคนถ้ามีความรักในทุกๆๆๆครอบครัวจะดีมากๆๆๆเลยคะ..ในโลกของคนเราทุกๆๆๆคนจะมีแต่รอยยี้มในชีวิตคะ🕊🕊หนู่ขอขอบคุณพระองค์ชูนกรกฎาคะ.พระองค์ได้ให้ความคิดถึงทุกๆๆๆครอบครัวคะ.ทีได้รักในพระพุทธศาสนาคะ🕊🕊🌱🌱🌱🌱🌲🌲🌲🌲🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑សូមអរគុណលោកដែលបានអោយវិន័យ..ន័យជីវិត.សូមទោស.ថាខុំសសេរខុសឥចេះ🍑🍑🍑

  2. សាធុសាធុសាធុ🕊🕊สาธุสาธุสาธุ🕊🕊🌱🌱🌲🌲🍑🍑

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *