ធម៌សម្រាប់ជីវិត ភាគទី ៣, San Sochea, សាន សុជា, san sochea Q&Aធម៌សម្រាប់ជីវិត ភាគទី ៣, San Sochea, សាន សុជា, san sochea Q&A
By. Venerable San Sochea (សាន សុជា)
#sansocheaQ&A #sansochea #សានសុជា
Follow us
All Video:
Facebook Page:

+ ព្រះធម៌ជាច្រើនទៀត
——————————-
👉 ធម៌សម្រាប់ជីវិត ភាគទី ១

👉 ធម៌សម្រាប់ជីវិត ភាគទី ២

👉 ធម៌សម្រាប់ជីវិត ភាគទី ៣

👉​ ប្រជុំបញ្ហាទាក់ទងនឹងជំនឿ

👉 ឳបទុក្ខច្រើនពេកធ្វើឱ្យចិត្តឆ្គួត

👉 តើបាបកម្មអ្វីជាតិនេះវេទនាអ្វីម្លេះ

👉​​ រៀនតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងខ្លះផង

👉 យកលុយកខ្វក់មកធ្វើបុណ្យ បានបុណ្យឬទេ

👉 ព្រះពុទ្ធមានរិទ្ធិខ្លាំងណាស់ ហេតុអ្វីមិនឱ្យយើងជឿមន្តអាគម

👉 ច្រណែនគេបានអ្វីមកវិញ

👉 មានឬក្រ កុំបន្ទោសពុទ្ធសាសនា

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

2 responses to ធម៌សម្រាប់ជីវិត ភាគទី ៣, San Sochea, សាន សុជា, san sochea Q&A

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *