ធម៌ទាននាពេលរាត្រី #០២ | សម្ដែងដោយ: ភិក្ខុអគ្គឌម្មោ ពិសីChannel មួយនេះមានឈ្មោះថា Pi Sey Official បង្កើតឡើងដើម្បី Post ព្រះធម៌ផ្សេងៗ និងបទស្មូតខ្មែរ ហើយនឹង អត្ថបទអប់រំ
សូមចុច Like, Share, Comment, និង Subscribe ដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ជាច្រើនទៀត សូមអនុមោទនា !!!
សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណ !!!
Wellcome To my Channel Pi Sey Official This is have Video Make Original for Buddhism ,This is a channel for preaching about this religion,Because Buddhism has taught people to do good have a healthy life respect another person , Educate people to love and work good.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *