ទុក្ខសោកក្នុងជីវិត – សំឡេងធម៍ទេសនា គូ សុភាព | KOU SOPHEAP – Dhamma Talk For KhmerDhamma Talk For Khmer – Kou Sopheap – Khmer Sermons | សំឡេងធម៍ទេសនា គូ សុភាព – ទុក្ខសោកក្នុងជីវិត។សូមស្តាប់សំឡេងធម៍ទេសនា បកស្រាយដោយលោកគ្រូ គូ សុភាព។

ប្រើពេលវេលាខាងក្រោមដើម្បីរំលងព័ត៌មានដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍!
Use the timeline below to skip the information that interests you!
Chapters:
0:00 ទុក្ខសោកក្នុងជីវិត
5:00 ស្វែងយល់ពីជីវិត
6:39 ព្រោះព្រំចិត្ត
10:54 ពិបាកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍
17:02 ខកបំណង
20:34 ហ៊ានទទួលការពិត
21:49 ប្ដូរចិត្តប្ដូរអារម្មណ៍
25:58 ចិត្តច្រណែន
30:10 មនុស្ស៥ប្រភេទ
36:20 ចិត្តស្វា
42:28 អ្នកប្រាជ្ញប្រពន្ធជេរ
46:19 រឿងធម្មិកឧបាសក

Click the link below to listen more sermon.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនា ផ្សេងៗបន្ត។

Click the link below to listen to the sermon of Kou Sopheap.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ គូ សុភាព។

Click the link below to listen to more poems.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់កំណាព្យអប់រំ ផ្សេងៗបន្ត

Click the link below to listen to Smoot Dhamma
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ស្មូតផ្សេងៗបន្ត

Click link below for listening in the Home Page.

If you enjoy my content, please hit like and subscribe my channel for more videos!

** The purpose of creating this channel is to educate people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha.
** May Buddhism be prosperous forever
** Good listening to the good will get wisdom
** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer.
** You can search for channels by typing: #DhammaTalkForKhmer
** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *