ថ្នាក់សង្គម – តើពិន្ទុប៉ុន្មានទើបជាប់បាក់ឌុប? -ពិន្ទុប៉ុន្មានទើបបាននិទ្ទេសA,B,C,D,E? – Khmer Writing#ជួយចុចSubscribeផងណា! #Khmer_Writing
សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា!
– រៀនសំណេរអង់គ្លេសនៅធនធានថ្មី
Khmer Writing គឺឆែនណលមួយដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ចែករំលែកចំណេះដឹងខាងផ្នែកភាសាខ្មែរមានសំណេរតែងសេចក្តី វេយ្យាករណ៍ ការប្រៀបធៀមអក្សរសិល្ប៍ជាដើម។ រាល់មតិ និងសំណូមពរ សូមបងប្អូនដាក់នៅខាងក្រោមវីឌីអូណាមួយក៏បាន។ សូមអធ្យាស្រ័យផងសម្រាប់ការខុសឆ្គងដោយអចេតនា!
-តែងសេចក្ដីប្រធានពន្យល់
-តែងសេចក្ដីប្រធានពិភាក្សា
-តែងសេចក្ដីប្រធានប្រៀបធៀប
-សិក្សាអក្សរសិល្ប៍
-វិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូ

Khmer Writing is a channel created to share Khmer Grammar, Khmer Essay Writing, and other literature. Hope you will enjoy it. Thanks for Subscribe, like, and view our videos.

តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី11,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៧,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4,
តែងសេចក្ដី ការពារប្រសើរជាងព្យាបាល,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី7,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១១,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី10,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី5
សំណេរខ្មែរ,
សំណេរពិភាក្សា,
សំណេរសំយោគ,
សំណេរវិភាគអត្ថបទ,
សំណេរត្រៀមប្រលងគ្រូ,
សំណេរទុំទាវ,
សំណេរ ភាសាខ្មែរ2018,
សំណេរ ភាសាខ្មែរប្រលងគ្រូ,
សំណេរអក្សរសិល្ប៍,
សំណេរ អង់គ្លេស,
សំណេរ បែបពន្យល់,
សំណេរ រឿងទុំទាវ,
សំណេរ ពិភាក្សា,
សំណេរ ភាសាខ្មែរបែបពិភាក្សា,
សំណេរ English

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

21 responses to ថ្នាក់សង្គម – តើពិន្ទុប៉ុន្មានទើបជាប់បាក់ឌុប? -ពិន្ទុប៉ុន្មានទើបបាននិទ្ទេសA,B,C,D,E? – Khmer Writing

  1. លោកគ្រូភូមិប្រវត្តសីលធម៌បេីបានពន្ទុមិនជាប់គេបូកអត់

  2. លោកគ្រូសូមធ្វើវីដេអូមួុយ បង្ហាញពី សេចក្តីផ្តើម ម្តងទៀតបានអត់ ព្រោះខ្ងុំមិនសូវចេះ ផ្តើម តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងមិចទើបផ្តើមសេចក្តីត្រូវនឹងអត្ថន័យប្រធាន? អរគុណ លោកគ្រូ😃

  3. ខ្ញុំចង់អោយលោកបងនិយាយអំពី ឌីភ្លូម💖👌🙏🙏🙏🙏🙏✍️

  4. លោកគ្រូសុំសួរមួយលោកគ្រូជួយឆ្លើយផង🙏 ទម្រង់អក្សរសិល្ប៍មានអ្វីខ្លះ?🙏🙏

  5. សូម​តែង​សេចក្ដី​បរាជ័យ​មាន​អ្វី​គួឲខ្លាចតែ​ តែអ្វីដែលគួឲខ្លាចគឺចិត្តបរាជ័យ🤠🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  6. អរគុណព្រះអង្គគ្រូ 😊♥ សុំថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្តពិតម្ដងមកព្រះអង្គ 🙏

  7. ខ្ញុំអានរាល់សំណេរខ្មែរដែលបានចេញរាល់ឆ្នាំ

  8. អរគុណដែរលោកគ្រូបានចែករំលែកចំណេះដឹងដល់ខ្ញុំបាទ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *