តើគួរមានវិធានការបែបណាដើម្បីកាត់បន្ថយជម្ងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត, San Sochea, សាន សុជា, San Sochea Q&Aតើគួរមានវិធានការបែបណាដើម្បីកាត់បន្ថយជម្ងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត, San Sochea, សាន សុជា, San Sochea Q&A
By. Venerable San Sochea (សាន សុជា)
#sansocheaQ&A #sansochea #សានសុជា
Follow us
All Video:
Facebook Page:

San Soche Q&A Keyword (ពាក្យគន្លឹះ):
សាន សុជា
ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
San Sochea
Ven San Sochea
San Sochea 2020
San Sochea mp3
San Sochea Video
San Sochea Live
San Sochea Facebook Live
ស្តាប់ព្រះធម៌
San Soche Q&A

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

2 responses to តើគួរមានវិធានការបែបណាដើម្បីកាត់បន្ថយជម្ងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត, San Sochea, សាន សុជា, San Sochea Q&A

  1. កុណា សូមថ្វាយនូវសំណួរមួយលោកគ្រូ តើកូនអាតូមតែមួយដែលយើងបំបែកលែងបាននោះមានជីវិតដែររឺទេ? សូមអរព្រះគុណលោកគ្រូ🙏

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *