ជំនឿដែលនាំឱ្យខាត | san sochea | សាន សុជា [ sun mach official ]🙏 សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា​
🙏 ធម្មទានដោយៈ ស.ស៊ុន ម៉ាច
____________________________________________________
👉 Subscribe for more
……………………………………………………………………………………..
ពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់ព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម៖
👉
👉 ប្រធាបបទនានា
👉ប្រធានបទថ្មីៗ
👉ដោះស្រាយវិបត្តិស្មេហា
👉 សំនួរ-ចម្លើយ/Q&A
👉 ប្រវត្តិបុណ្យផ្សេងៗ
👉 ស្មូត សាន សុជា
……………………………………………………………………………………..
ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច
.👉 Subscribe
👉 Comment
👉 Share
👉 Like
សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌
#Sun_Mach_official
#San_Sochea_official

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

10 responses to ជំនឿដែលនាំឱ្យខាត | san sochea | សាន សុជា [ sun mach official ]

  1. 💐សាធុ🙏!សាធុ🙏!សាធុ🙏!ពីរោះណាស់លោកមា្ចស់ ខ្ញុំកូណាសូមអរព្រះគុណលោកមា្ចស់🙏🙏🙏

  2. 🙏សូមនមស្សការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនពីរោះណាស់មានខ្លឹមសារល្អប្រសើរណាស់ទានម្ចាស់

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *