ជំងឺឬសដូងបាត៖ គ្រោះថា្នក់នៃការចាក់ឬសដូងបាតឲ្យរលួយ! វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ៅ ម៉េងលន់ – hemorrhoidsIn this video we want to show you about ជំងឺឬសដូងបាត៖ គ្រោះថា្នក់នៃការចាក់ឬសដូងបាតឲ្យរលួយ វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ៅ ម៉េងលន់ – hemorrhoids

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ៅ ម៉េងលន់
សម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ដោយមិនគិតថ្លៃ
ទូរសព្ទលេខ: 011 585 449 / 016 585 449 / 068 585 449
អាស័យដ្ឋាន: បុរីពិភពថ្មី ផ្ទះលេខ164 ភូមិក្រាំងអង្រ្កង សង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ ខណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ

Check out our channels and group:
☛ Join SUCCESS REVEAL Facebook Group:
☛ Nivorth101:

✮✮✮✮✮ Enjoy! #SuccessReveal #សុខភាព

❤Watch all Success Reveal video❤

.: SUBSCRIBE for new video everyday :.

❤ Watch more videos on Success Reveal Playlists ❤
Khim Sokheng:
Siev Sophal:
Lay Lonn:
Kong Parith:
Quach Mengly:
Tang Namsrun:
Oun Sarath:
Sim Dara:
Kuy Vat:
Din Somethearith:
Hero audio book:
Hem Hema Modern Laundry:
Nourn Ork:
Soum Sambath:
Kim Heang:

© Copy Right Issues: If you don’t want any of your content like image , audio, video on our channel. Please comment below. ☺

✡ ABOUT US ✡
.: Why We create SUCCESS REVEAL channel :.
1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur
2. Share Business knowledge, Entrepreneurship, Success
3. Free Business Education Online

Join us for Cambodia have a lots of entrepreneur by sharing the video.
We post new video everyday!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

One response to ជំងឺឬសដូងបាត៖ គ្រោះថា្នក់នៃការចាក់ឬសដូងបាតឲ្យរលួយ! វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ៅ ម៉េងលន់ – hemorrhoids

  1. អរគុណលោកគ្រូពេទ្យ។ ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទទូលការព្យាបាលពីលោកគ្រូដែរ។

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *