ឆន ម៉ៅមេត្តា រឿង​ខន្តិវាទីជាតក​ នៅវត្តមហាមន្រ្តី​កុដិលេខ២៨ ថ្ងៃ​អង្គារ ​ម៉ោង​៣ ដល់ ​ម៉ោង​៤រសៀល​ព្រះគ្រូ ឆន ម៉ៅមេត្តា បង្រៀន​ព្រះធម៌​ ខន្តិវាទីជាតក​ នៅវត្តមហាមន្រ្តី​កុដិលេខ២៨ ថ្ងៃអង្គារ​ ម៉ោង​៣ ដល់ ​ម៉ោង​៤រសៀល​

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *