ចៅម៉ែ ផ្តល់មេរៀន ចេះទាញលាភ លាងស៊យបានផល​១០០%#ចៅម៉ែ #masterlife168
=======================================
Hello Everyone! Welcome to Masterlife168
This’s a best channel talk about feng shui that teaching by Master Feng Shui Ms.Rachna, who well know and professional in feng shui skill.
Thank you for your support us.
បញ្ជាក់៖
នេះគ្រាន់តែជាChannel ផ្តល់ចំនេះដឹង យើងខ្ញុំពុំមានលក់ផលិតផលទេ។ សូមទាក់ទងផេក អ្នកគ្រូ រចនា ហៅចៅម៉ែផ្ទាល់។
សូមអរគុណ!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

22 responses to ចៅម៉ែ ផ្តល់មេរៀន ចេះទាញលាភ លាងស៊យបានផល​១០០%

  1. ជាតិណាស់បើបានធ្វើបុណ្យជាមួយចៅម៉ែមិនដឹងជាបានបុណ្យប៉ុន្នាទេ

  2. វិមានរចនាខ្ញុំស្រលាញ់ចៅម៉ែខ្លាំងណាស់អរគុណដែលបានផ្តល់ចំនេះដឹងដច្រើនបំផុត

  3. ចៅម៉ែ..បងសំឣោយចៅម៉ែជួយផង.ក្រខ្លាំងហៅចង់លែងលេឺហើយ.ឣ្នកគ្រូ.បងនៅស្រុកខ្មែរ..ខំរកណាស់ឣត់បានទេ..បើបានបន្តិចឣស់ទៅវិញគ្មានដឹកមូលហេតុ.សូមចៅម៉ែតបមកវិញផង

  4. ធ្វើមិចអាចជួបអ្នកគ្រូនៅបាត់ដំបងបានចៅម៉ែជួយប្រាប់ទីតាំងនឹងលេខឲកូនផង

  5. ចង់ទិញថ្នាំបាត់ជាំ ទិញឯណា ខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *