ចៅម៉ែ៖ អត្ថប្រយោជន៍ធំធេងនៃការបញ្ចុះមាសសន្លឹក តែចាំបាច់មានគ្រូបញ្ចុះច្បាស់លាស់ចៅម៉ែ #បញ្ចុះមាសសន្លឹក #masterlife168 ======================================= Hello Everyone! Welcome to Masterlife168 This’s a best …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

22 responses to ចៅម៉ែ៖ អត្ថប្រយោជន៍ធំធេងនៃការបញ្ចុះមាសសន្លឹក តែចាំបាច់មានគ្រូបញ្ចុះច្បាស់លាស់

  1. ស្ដាប់(ចៅម៉ែ)មិនធុញៗទេ! ស្ដាប់ ចៅម៉ែ ចូលមើល ចៅម៉ែ.(ចំរើនបញ្ញា និង មានការ អប់រំ)ជា មាតា អប់រំ កូនប្រុស កូនស្រី ។ អប់រំ តាមតម្រា ទំនាមទំលាប់ ប្រពៃណី ព្រះពុទ្ធសាសនា ខ្មែរ ។

  2. ចៅម៉ែ និយាយ ហើយគឺធ្វើបាន យើងអាចធ្វើតាមបាន ពិតជាល្អពិតៗមែន ។

  3. សួរស្ដី!អូនបងចង់ជួបអូនតើអូនអាចលៃពេលណា៎មួយ អនុញាតឲបងជួបបានទេ? បងដឹងហើយថាអូនរវល់ច្រើនតែបងពិតជាចង់ជួបអូនឆាប់ៗព្រោះបងលំបាកពេក ពេលបងមើលអូនឡាយម្ដងៗបងមានអារម្មណ៍ធូចិត្តច្រើន។🙏🙏🌹❤️

  4. ចៅម៉ែកូនចូលចិត្តមើលចៅម៉ែណាស់ បង្រៀនល្អណាស់ តើខ្ញុំសុំលេខអ្នកគ្រូនៅបាត់ដំបងផងចុះ ដោយសារខ្ញុំចង់ជួយម្តាយមីង គាត់ជាជំទាវតែគ្មានក្តីសុខក្នុងគ្រួសារសោះ។

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *