គាថាទី២២ ប្រារព្ធចំពោះភិក្ខុ១មួយ ភិក្ខុមុន្នីបាលោជួន កក្កដា-Choun kakadaព្រះធម្មទេសនាសម្ដែងដោយព្រះធម្មវិជ្ជាជួន កក្កដា អំពីធម្មបទគាថា ភិក្ខុមុន្នីបាលោជួន កក្កដា-Choun kakada.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/khoe-dep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *